ქრისტიან სტუდენტ ლიდერთა სკოლა

ლიდერთა სკოლა მოიცავს 12 შეხვედრას და 2 გასვლით თრენინგს. მისი მიზანია ასწავლოს სტუდენტს ან უფროსკლასელს ლიდერობის ქრისტიანული მოდელი და ქრისტიანული ფასეულობების პრაქტიკული გამოყენება.

ამ ერთი სემესტრის ხანგრძლივობის კურსის გავლით, სტუდენტს ან უფროსკლასელს, უვითარდება ისეთი კომპეტენციები, როგორებიცაა: სტუდენტური ინიციატივა; დროისა და რესურსის ბალანსი;  გუნდური მუშაობის, სულიერი ლიდერობისა და ზრუნვის საფუძვლები.

2019-09-12T01:31:17+04:00