ბიბლია და ცხოვრება

„ბიბლია და ცხოვრება“- არის 4  საფეხურიანი პროგრამა, რომელიც ემსახურება ბიბლიის  შესწავლას  და  მის დამკვირდებას  სტუდენტების ყოველდღიურ ცხოვრებაში.  მისი სწავლება  დაფუძნებულია 2 დღიან ინტენსიურ კურსზე და ხელს უწყობს სტუდენტთა დაინტერესებას:

  • ბიბლიის შესწავლით, სახარების გაზიარებით, ეხმარება სტუდენტებს გაერკვნენ ეკლესიაში დამკვიდრების მნიშვნელობაში;

 

2019-09-12T01:34:28+04:00